Wykonujemy usługi w wielu elektrowniach i innych zakładach przemysłowych na terenie całej Polski.

I. Zmontowaliśmy wentylatory dla wszystkich nowych bloków energetycznych powstałych w ostatnich latach w Polsce:

 • w Elektrowni Kozienice – montaż 6 szt. wentylatorów produkcji TLT
 • w Elektrowni Opole – montaż 12 szt. wentylatorów produkcji HOWDEN
 • w Elektrowni Turów – montaż 6 szt. wentylatorów produkcji HOWDEN
 • w Elektrowni Jaworzno – montaż 6 szt. wentylatorów produkcji FAWENT

II. Wykonaliśmy montaże wentylatorów dla instalacji odsiarczania spalin:

 • Elektrownia Kozienice – ENEA WYTWARZANIE S.A. – 2 szt. wentylatorów produkcji HOWDEN
 • Zakłady Azotowe Puławy – Grupa Azoty – 3 szt. wentylatorów produkcji HOWDEN
 • Elektrownia Rybnik -PGE GIEK – 2 szt. wentylatorów produkcji HOWDEN
 • Elektrociepłownia Siekierki – TERMIKA S.A. – 2 szt. wentylatorów produkcji HOWDEN
 • ACEROL MITTAL w Dąbrowie Górniczej – 2 szt. wentylatorów produkcji HOWDEN
 • i inne

III. Prowadzimy prace  remontowe i modernizacje wentylatorów osiowych produkcji HOWDEN, Flakt,, TLT, FAWENT, CFE w elektrowniach:

 • Elektrownia Kozienice – ENEA WYTWARZANIE S.A.
 • Elektrownia Dolna Odra – PGE GIEK S.A.
 • VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A.
 • Elektrownia Połaniec – ENEA POŁANIEC S.A
 • Elektrociepłownia Siekierki – TERMIKA S.A.
 • ZE PAK – Elektrownia Pątnów i Elektrownia Konin
 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy
 • Elektrownia Bełchatów – PGE GIEK S.A.
 • i inne